Opatí sa podlahové vykurovanie?

Podlahové kúrenie sa vďaka svojím výhodám čoraz viac uplatňuje pri vykurovaní jednotlivých miestností, bytov i celých domov. Medzi nesporné výhody podlahového kúrenia bezpochyby patrí komfort sálavého tepla, ktorý je rovnomerný po celej miestnosti a nulové vírenie prachu. Vyhrievaná podlaha však miestnosť neprekuruje. Na rozdiel od radiátorov, kedy sa zohriaty vzduch zdržuje hlavne pod stropom, pri podlahovom kúrení sa teplo sústredí pri zemi. Pri optimálnej regulácii sú náklady na toto vykurovanie vzhľadom k pohodliu, ktoré prináša, primerané.

Výhody
     -rozloženie teplôt vzduchu vo vykurovanej miestnosti je lepšie ako u radiátorov
     -tepelná pohoda je dosiahnutá pri nižšej teplote a z toho vyplýva úspora tepelnej energie
     -úžitková plocha miestnosti sa zväčší

Nevýhody:
     -veľká tepelná zotrvačnosť a pomalé nabiehanie prevádzkovej teploty
     -vyššia obstarávacia cena
-podlahu možno zohriať iba na takú teplotu, aby sa Vám po nej chodilo príjemne

Vzhľadom k spomínaným negatívam, najvýhodnejšie riešenie je kombinácia ústredného a podlahového vykurovania.

Voľba krytiny pre podlahové vykurovanie

Nie každý typ podlahovej krytiny je vhodný na podlahové vykurovanie, prerože jej odpor má vplyv na teplotu vykurovacej vody a na rozstup rúrok.
Keramická dlažba
Najvhodnejšie sú krytiny s vyššou tepelnou vodivosťou. Najbežnejšia je keramická dlažba.
Plastové podlahy a koberce
Použiť možno aj iné krytiny, ktoré majú horšiu tepelnú vodivosť ako napr plastové podlahy. Tie však musia byť celoplošne lepené, koberce potom nesmú mať penovú podložku a ich hrúbka nesmie prekročiť 1cm.
Drevené podlahy
Ak sa rozhodnete pre drevennú krytinu, majte na pamäti, že musí byť dobre vysušená a šírka by nemala presiahnuť 0,8 cm.

Pri výbere podlahovej krytini platí, že najvhodnejšia je taká, ktorá nám zabezpečí čo najlepší prenos tepla.